İNFEKSİYÖZ LARİNGOTRAKEİTİS
ILT

ETİYOLOJİ:
Herpesvirus, DNA virus.

BULAŞMA:
- Direkt: hayvanlar arası temas.
- İndirekt: vektörler aracılığıyla.

KLİNİK BELİRTİLER:
Solunum sistemi: öksürme, horlama ve güç soluma, trakea üzerindeki mukus (balgam) nedeniyle blokaj oluşum miktarı artar. Bu mukus solunum yolunu bloke eder ve hayvanın asfeksiden ölümüne neden olabilir. Üretimde çeşitli düzeylerde düşüş görülür.

LEZYONLAR:
Hemorajik trakeitis ve inflamatuar eksüdatlar trakeal lumeni kaplar. Trakeanın histopatolojik muayenesi yardımcı olabilir, trakeada intranüklear inkluzyon cisimciklerinin tespit edilmesi patognomonik bir bulgudur.

DIAGNOZ:
- Etmen identifikasyonu: viral.
- Serolojik: ELISA, IF.

TEDAVİ, ÖNLEMLER VE KONTROL:
Hastalık önlenmesindeki en etkin metot, yüksek riske sahip bölgelerde canlı aşılar ile bireysel aşılama uygulanmasıdır.
hipra

Beğenmek, paylaşmak ve yorumlamak için giriş yapınız!