İNFEKSİYÖZ KORİZA
ETİYOLOJİ:
Avibacterium paragallinarum, A, B ve C serotipleri.

BULAŞMA:
- Direkt: nazal eksüdatlarla.
- İndirekt: kontamine suluk ve yemlikler ile. Replasman hayvanlarının getirilmesi ile çiftlik ortamına hastalığın taşınmasına da sık rastlanmaktadır.

KLİNİK BELİRTİLER:
- Solunum sistemi: yüz ödemi, nazal ve oküler eksüdat atılması yanında yem tüketiminde ve yumurtlamada keskin bir düşüş izlenir.

LEZYONLAR:
Sinüzitis, rinitis ve konjonktivitis izlenir.

DIAGNOZ:
- Etmen identifikasyonu: eksüdatlardan veya svaplardan mikroorganizma izolasyonu, PCR.

TEDAVİ, ÖNLEMLER VE KONTROL:
Akut fazda kemoterapötiklerle tedavi uygulanması mortalitenin, hastalık dağılımının ve üretim kayıplarının kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır, ancak kronik fazda sınırlı bir etkinlik sağlar. Üç serotipi de bulunduran inaktif aşılarla aşılama uygulanması, en yaygın ve en etkin stratejidir. Kontrolün etkin olabilmesi için, çoklu-yaş sistemlerinin önlenmesi ve replasman hayvanların kontrolü gibi yüksek biyogüvenlik ölçütleri sağlanmalıdır.

Beğenmek, paylaşmak ve yorumlamak için giriş yapınız!