İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS
IB

ETİYOLOJİ:
Coronavirus, hemaglütinasyon özelliğine sahip olmayan bir RNA virustur. Rekombinasyon kapasitesi çok yüksektir; ısıya dayanıksızdır ve dezenfektanlara karşı duyarlıdır. Birçok serotipi bulunmaktadır.

BULAŞMA:
- Direkt: sekresyonlarla temas ya da aerosoller ile.

KLİNİK BELİRTİLER:
Solunum: genç hayvanlarda öksürme ve hapşırma görülür. Üreme: erişkin hayvanlarda yumurta kabuğunda ve yumurtanın iç kalitesinde değişiklikler meydana gelir. Klinik belirtilerin gözlemlenmesiyle tanı konulması, belirtilerin spesifik olmaması nedeniyle zordur.

LEZYONLAR:
- Solunum sistemi: eksüdat birikimi ile konjesyona uğramış trakea dikkat çeker.
- Üreme sistemi: yumurta kanalı ve yumurtalık değişimleri nedeniyle yumurta düşmesi artar ve yumurta kabuğunda problemler şekillenir.
- Renal: etki eden suşun karakteristiğine bağlı olmak üzere böbrekler hasara uğrayabilir.

DİAGNOZ:
- Etmen identifikasyonu: virusun izolasyon ve identifikasyonu, PCR
- Serolojik: ELISA, IHA, SN

TEDAVİ, ÖNLEMLER VE KONTROL:
Viral infeksiyondan sonra tespit edilebilecek sekonder ajanlara karşı antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Hastalığın önlenmesinde canlı ve inaktif aşılar iyi sonuçlar vermektedir. Bir çiftlikte tespit edilmiş olan serotiplerden farklı serotipleri içeren aşıların kullanılmaması önemlidir.

Beğenmek, paylaşmak ve yorumlamak için giriş yapınız!